Live Camera
KA EN RU

დავით ტვილდიანის საკონფერენციო დარბაზი

მოთავსებულია მთავარ ფოიესთან, აღჭურვილია თანამედროვე აუდიო და ვიდეო აპარატურით, აქვს მობილური სცენა, სინქრონული თარგმანის ჯიხურები და შეუძლია ერთდროულად 500 ადამიანი დაიტიოს

აღმოაჩინეთ ჩვენი უპირატესობები